ηλεκτρολογικες εργασιες στα χανια - πιστοποιητικα δεη - Electrotech
πιστοποιητικά δεη

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) – Πιστοποιητικά ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οφείλουν να ελέγχονται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης) από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για την σωστή λειτουργία τους. Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό μπορούμε να πιστοποιήσουμε την εγκατάστασή σας, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Θα κάνουμε τους ακόλουθους έλεγχους:

 

Μετρήσεις με την βοήθεια του ειδικού οργάνου για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Δοκιμές

Οπτικός έλεγχο

Εάν ο ηλεκτρολογικός έλεγχος οδηγήσει στη μη τήρηση του πρωτοκόλλου HD 384 ή ΚΕΗΕ τότε δεν θα προχωρήσουμε στη συμπλήρωση της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, στο
μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα, στο σχέδιο κάτοψης των ηλεκτρικών γραμμών και τέλος στην Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

Θα σας συμπληρώσουμε και θα υπογράψουμε μόνο τη φόρμα του πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και θα σας την παραδώσουμε με τις ελλείψεις που έχει η εγκατάστασή σας.

Θα λάβετε γνώση και θα υπογράψετε στην φόρμα του πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

 

Θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές έτσι ώστε η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με το πρότυπο HD 384 ή ΚΕΗΕ και μετά εφ’ όσον ξανακάνουμε τον έλεγχο της εγκατάστασης και όλα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα θα συμπληρώσουμε καινούργια φόρμα πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης την οποία θα υπογράψετε πάλι και εσείς.

Μετά θα προχωρήσουμε στη συμπλήρωση και των υπόλοιπων φορμών από τις οποίες αποτελείται η ΝΕΑ ΥΔΕ.

Όχι μόνο ο ηλεκτρολόγος, αλλά και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υπογράφει στο Πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στην Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

 

Η ΝΕΑ ΥΔΕ αποτελείται από:

Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δύο πρότυπα)

Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων… επίσης και θερμοστατών.

Η ΝΕΑ ΥΔΕ θα δίδετε για τον αρχικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε νέες παροχές και για τον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:

Κατοικίες (αλλαγή ονόματος λογαριασμού) πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.

Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.

Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.

Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.

Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε ένα χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης τους, πριν από την επανασύνδεση.